Amaç Eski

1-DÜNYA ÜLKELERİ İLE SAVAŞSIZ YENİDÜNYA BİRLİĞİ İÇİN EL ELE, ÜLKELER KENDİ GÜVENLİKLERİNİ BİRLEŞEREK,

Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Bakanlar Konsey, Tüzükleri ve İnsan Hakları Mahkemeleri Yasaların Ülkelere Uyan Tüzükle SAVAŞSIZ YENİ DÜNYA BİRLİĞİ KURULUR, Bu Çatı altında, Ülkeler Arası DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİ Oluşumu, Hukukçular BİRLİĞİ Dünya Ekonomik İş Birliği, Dünya Yardım Kuruluşları Birliği, Dünya Sağlık Birliği, Dünya Ulusal Dil Birliği, Dünya Eğitim Birliği, Dünya Din Birliği, TÜZÜK Yönetim Şekilleri ile Faaliyete Geçirilerek, Terör, Savaş, Atom ve Silahların Bitirilmesi için Öncelikle Ülkeler Arası DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİ, Tarafsız Oluşacak Paralı Askeri Ordulardan Her Ülkeye 1.Ordu ile Ülkelerde Olan Terör ve Savaşı Önleyecek şekilde Demokrasi ve Cumhuriyet Yönetimi ile İnsanlar Eşit Haklarda Yaşayabilmeleri için İnsanlar Adem’le Havva’dan olma Kardeş olarak, Ülkeler Bu Projeyi Birlikte Hayata Geçirebilir.

Dünyadaki Kuruluşlardan Birleşmiş Milletler 26.6.1945’de San Francisco’da AMERİKA, RUSYA, ÇİN, İNGİLTERE ve FRANSA ile kurulmuş, 190 Ülkede Sonradan Katılmış Bu Ülkelerden Irakta binlerce kişi Öldürülmüş Suriye’de Uzlaştırma görevini yapamıyor. Rusya, Çin desteği ile Esad kendi Makamını Bırakmamak için Kendi insanlarını Askerleri ile öldürebiliyorsa Birleşmiş Milletler 5.kurucu Ülkeden biri veto ederek, Ülkeler Yararına Görevini Yapamıyor, Avrupa Konseyide 1949’da Kurulmuş ve AET, Avrupa Birliği Değişikliği 1991 de İmzalanmış ve Katılan Ülkeler Birbirine Ekonomik destekliyorlar. NATO 12.Ülke ile 1949 da Washington’da Kurulmuş ve 2004 de Katılan 26 Ülke Bu Ülkelerin Savunma Amaçlı, Amerika Güdümünde Askeri Topluluktur. Birleşmiş Milletler Üyesi Rusya ile Çin Amerika ve NATO’ya Karşı, Birleşiyor ve Ülkelerin Birbirine güvensizliği için SİLAHLANMAYA Çok para Harcıyor, Ülkeler Birbirine Karşı Güvenliği sağlanıp SAVAŞIN BİTİRİLMESİ ile Silaha Harcanan Paraları Fakir Ülkelere Harcayıp, Yaşam Seviyeleri Yükseltilmesi. Ülkelerin Birbirine güveni, Savaş ve Silah İmalatların İptal ve yok Edilmesi ile Mümkün olacağı için AB ve Birleşmiş Milletler Tüzüğünde Savaş ve Silah İmalatın iptal ve Yok edilmesi olmadığı için, NATO ve Bu Kuruluş Ülkelerle Kültürel Ekonomik, Konuları Birlikte Birleşmiş Milletlerden Ayrı Savaşsız YENİDÜNYA BİRLİĞİ ile Ülkeler Yönetilebilir ve Birleşmiş Milletler yine Uzlaştırma Hakemliği yapabilir, Silah Üreten Bazı ÜLKELER, Birliğe ilk etapta katılmasa ileride Katılabilir, Bu Proje, Tüzük Ülkelerle Birlikte gerektiği gibi genişletip Uygulanabilir.

2-ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ için ÜLKELER arası DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİN Oluşumu ile Her Ülkeden işin Uzmanı Askerler ile Dünya Askeri Birliği,

Kurulup vebu Çatı Altında Üst Yönetimi Oluşturulabilir.

a-Dünya Ülkeleri Kendi Askerleri ile Natoyu İçine Alan Polis gibi Paralı Karma ulusal dil Bilen Eğitimli Tarafsız Dünya Askeri Birliği Kurulur, NATO İlk Etapta Katılmassa Dahi Ülkelerin Askeleri ile bu Askeri Birlik Kurulurak, Ülkelerin jandarma ve Askeri Görevini Yapabilirler.

b-Dünyada Birleşmiş Milletler Güdümünde Bazı Ülkelerde Natoya ve Amerikaya

Bağlı olan irili,ufaklı 1000.civarı bu Askeri Üsleri Baskı Aracı Kullandığı için Amerika,Nato ve Bazı Silah üreten Ülkeler İlk Etapta Bu Dünya Askeri Birliğe Katılmassalar dahi,Diğer Ülkelerin Askerleri ile Dünya Askeri Birliği oluşur ve Gereken Üst Yönetim Tesisi Binaları,gerekli ÜlkelerdeOluşabilir

 

c-Ülkelerin kısmi Askerleri İle Dünya Askeri Birliği,Oluşacak bu Askerler Eğitimli Uluslar arası dil bilen Paralı Asker Sayısı her Ülkenin Konumu ve

Büyüklüğüne göre Asker sayısı ile Tarafsız Ordular,Ülkeleri Savaş ve iç Terörlerden Koruyacaktır.

  Ülkeler Askelerini kendi İç Güvenliği Kadar birsüre Asker Tutabilir ve Fazla Askerlerini Ülkeler Sanayi İşlerinde Kullanarak zenginleşilebilirler.

  Her Ülkede Dünya Askeri Birliği,1.Ordusu Olacak ve Ülkelereden Biri birine Saldırır ise Komşu Ülkelerindeki Bu Askerleri Müdahale ile Etkisiz Hale Getirip Verdiği Zararıda Saldıran Ülkeye Ödetecektir.

  Ayrıca Birliğe ilk Etapta Katılmayan,Ülkelerin Yanına Tehlike Boyutlarına Göre Caydırıcı Olarak,Askeri Güç Yığınak ve Tesisler Yapılabilir.

 

d-Dünya ASKERİ BİRLİĞİ ile ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYARAK, Terör ve  Savaşlar Bitecek,Atom gibi Silahların imalatı Duracak ve Silah Fabrikaları Uçak ve Oto Sanayiye Dönerek,Ülkelerde  ZENGİNLEŞECEK,

  Ülkeler iç Asayişlerle Polis Mejbur Kalmadıkca Öldürücü Mermi Yerine

Bayıltıcı Mermi ile kişileri Etkisiz Hale getirerek Yakalayabilir.

  Ülkeler Kendi Halkına Kıyımla Öldürürse İnsan Hakları İhlali İle Dünya Askeri Birliği Müdahale derek Ülke Huzurunu Sağlıyacaktır.

 

3-ÜLKELER ARASI HUKUKCULAR BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI İle Her ÜLKEDEN Adelet Bakanı düzeyinde kişilerle ve 216.Ülkeden Katılan Sayısı

İlk etapta eksikte Olsa Zamanla Dünyada 216.Ülkede,Bu Birliğe katılabilir.

a-Dünya Ülkeler arası İhtilaflar Savaşla değil Hukuk Sistemi ile Çözülmesi için Ülkeler arası Hukukcular Birliğinin kurulması ile Her Ülkede İnsan Hakları Mahkesi Kurulması ve yasaları bu Ülkelerde uygunlanması, 

-B.M.Mahkemeleri ile İnsan Hakaları Mahkemeleri Birleşerek Üst Temyiz

Mahkemeleri Oluşturup gereken yerlerde Binalar çoğaltılabilir.

-Ülkeler arasından biri diğerine saldırırsa,Saldırgan Ülkeye Anında Komşu Ülkelerdeki Askerler Müdehale ederek,Saldıran Ülke Zararı Ödüyecektir,

 

b-Ülkeler İnsan Hakları Mahkemeleri yasalarını Çıkartıp ve her İnsan orta okulda başlayıp öğretilmesi ile Yasayı bilen Kişi suç işliyemez,Kendini ve Ailesini Savunabilmesi için Gereken Yasaların Çıkartılması ile Ülkelerde insanlar Dürüst Yetişerek Ülkeler arası Barışada Katkı Sağlıyacaktır.

 

c-Mahkemlerde adil Yargılama için Ülkemizde,Bilirkişiler KURULU Oluşumu ile CEZALANDIRILABİLME Yasaların Çıkartılması ve Bilirkişiler Maddi Çıkar karşılığı Tarafgir Rapor veriliyor ve Bazı Bilirkişiler Rüşvet  alamadığında Roporu 2-3 yıl geçiktirerek Mahkemeyi oyalıyabiliyorlar.

 

d-Ülkelerin Ceza Evleri,Adalarda ve gereken yerlerde Açık Ceza Evleri

yapılıp,Mahkumlara Eğitim,sanat öğretilmesi ile Atelyelerde Devlet üretme

Çiftliklerinde Çalıştırılarak,Kendi Masraflarını Çıkartacakları gibi Devlete

Faydalı insanlar yetişecek,Kişi Cezaevi çıkışında işsiz kalmıyacaklar.

 

e-Ülkeler Cezaevlerindeki MAHKUMLARI % 90.Şartlı Af’la bırakılması ve

5.Yıl içinde Aynı Suçu İşliyenlere % 30 İlave edilirse,Caydırıcı Olabilir.

  Ceza evlerinde Milyonlarca yatan İnsanı Boşuna Beslemekten ve İş Kayıplarından,Ülkeler Uğruyacağı Bu Zararlardan Kurtulabilecektir.

 

4-DÜNYA ÜLKELERİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI ile Her

Ülkeden İşini Uzmanı seçilen kişiler,Olan 216 Ülke,Birlik Çatısı Altında, Oluşacak Üst Yönetim Kurulları ile birlikte faaliyete geçirilebilinir.

 

a-Dünya Ülkeleri Ekonomik,Ticari Kuruluşları ile birlikete,Dünya

Ekonomik iş Birliği Oluşumu ile Üst Yönetim Kurulunun oluşturulması

ile bu Ülkelerle Uygun Ticaret Hukuku Mevzuatı yasası Çıkartılıp ve

Dünya Bankası Desteği ile Ticaret artarak Ülkeler zenginleşebilir.

 

b-Dünya Ülkeler arası İthalatın ve İhracatın Artırılması için gümrüğe uyum

yasaları çıkartılıp ve Gümrük Kotaları ileride kaldırılabilir,Ticaret Artabilir.

  Yoksul Ülkelerin Kalkınabilmesi için Tesbit edilecek Ülkelerde Fabrikalar, küçük büyük İşyeri sahaları açmak ve Çalışanlara Yaşam seviyesinin üstünde Asgari Üçretin Yasalarla belirtirlip uygulanabilecektir,

 

c-Dünya Ülkelerinde Yatırım Yapabilecek Kurum ve Şirketler Fakir Ülkede gerekli yatırım teşviği ile İş alanları Açılarak ve işsizlere iş yaratılması ile Ülkeler arası vize kısa sürde kalkarsa,İşciler için Sahaları Açılabilir.

 

d-Ülkeler Arası Ticari kuruluşlar gelecekte Ülkelerin Uğruyacağı Krizlerin

önlenmesi için Kıriz Masası Oluşturup ve Ülkelere kriz gelmeden önce Krizden kurtulma önlemlerini Ülkelerin ilgililerine Bildirilecektir,

 

5-DÜNYA ÜLKELERİ YARDIM KURLUŞLARI BİRLİĞİN OLUŞMASI ile Her

Ülkeden İşinin Uzmanı Kişiler,Bilikte Üst Yönetim Kurulu oluşumu ile Havuzda Toplanacak Yardımların Paylaştırılması,Hayata Geçebilir.

 

a-Dünya Ülkeleri Yardım Kuruluşları Birliğinin Kurulması ve Üst yönetimin

oluşması ile her ÜLKE GÜCÜNE GÖRE YARDIM MEJBURİYETİ GETİRİLİP

ve Petrol,Gaz,ihracat vs.uygun olandan Yardım %1.gibi Pay alınabilir.

 

b-Dünya Ülkeleri kendi Ülkelerindeki yardım kuruluşlarıda Birleşerek ve

öncelikle kendi yoksul Muhtaçlarının İhtiyacları karşılanabilecektir.

-Dünya Ülkeleri Yardım Birliği Kurulu,Ülkelerden Alınacak Yardımların

tesbiti ile bir Havuzdan Planlı Şekilde her türlü yapılacak Yardımlar,

İhtiyaçlar Yerinde Tesbit edilerek,gereken yerlere dağıtılabilir.

 

6-DÜNYA ÜLKELER ARASI SAĞLIKLI YAŞAM BİRLİĞİNİN OLUŞMASI ile

Her Ülkeden Sağlık Bakanlığı Düzeyinde kişiler ile 216 Ülke Birleşerek

Üst Yönetim kurulu Oluşturarak Faaliyete geçirilebilir.

 

a-Ülkelerin Sağlık Kuruluşları Birlikte Hareket ederek Yoksul Ülkelerden

açlık Sınırında  Yaşayan Kişilere Beslenme ve Hastalık Yönünde Öncülük

Yapılması İle Her Ülke Hastanelerinde Üçretsiz,Bakımların Yapılması,

 

7-DÜNYA  ULUSLAR ARASI KARMA DİL’İN OLUŞTURULMASI ile Her Ülkeden İşin Uzman kişileri ile 216 Ülkenin Uzmanları Birleşerek Bu

Çatı Altında Oluşacak Yönetim Kurulları ile Hayata geçebilir.

 

a-Dünya Ülkeleri arasında kendi ana dil’i Yanında,Karma Dil’i oluşturup

her Ülke Milli Eğitim ve TV.Yayınları ile İnsanlarına acilen Öğretilmesi ile

tüm Ülke insanları birbiriyle anlaşarak,Ticaret artarak Barış,Sağlanabilir.

 

b-Dünya Ülkelerinde,ESPERANTO Dili İngilizce,Fransızca,Almanca ve Ruscadan  Oluşan,Yıllarca var olduğu bilinen bu Dil’in Uluslar arası bir dil

Kabul edilmesi veya Ülkeler Arasında çok konuşma oranına göre karma Dil Oluşturulması,buda olmassa İngilizce Uluslar arası dil Haline Gelmesi ile Her Ülke vatandaşını Acilen Öğretmesiyle Dünya İnsanları birbiriyle anlaşarak, Barışı ve Ekonomik Zenginliğinide artıracaktır.

 

8-DÜNYA ÜLKELER ARASI MİLLİ EĞİTİM BİRLİĞİNİN OLUŞMASI İle Her

Ülkeden işinin Uzmanı kişiler ile Ülkelerin Uzman Kişileri Birleşerek

 Oluşacak Üst Yönetim kurulu ile Dünya bilimi öğretilebilir.

 

a-Ülkelerde Üçretsiz eğitim ile her Ülke Kendi Dili Yanında Uluslar arası

ek bu dilin Acilen Öretilmesi İle her İnsan Birbiriyle Anlaşabilecektir,   

 

b-Ülkeler İlköğretimden sonra Muhasebe ve Ticaret Hukuk dersleri

Konulup Öğrenilmesi ile Ülke insanları Suç İşlemiyerek Bilinçli İşlerini Yaparak ve Haklarını korumasını bilerek Zenginleşebileceklerdir,

 

9-DÜNYA ÜLKELERİ ARASI DİN BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI ile Her

Ülkeden Din Uzmanı Kişiler ile Ülkelerin Uzmanları Birlikte Oluşacak

Üst Yöntem ile Her Din Her Ülkede Özgürce Birlikte Yaşıyabilecektir.

 

a-Dünya Ülkelerinde her dine eşit Mesafede ve Özgürce Yaşıyabilmesi ve

her Din ALLAHIN Varlığını Kabul ettiğine göre,Ülkeler İnsanlarına Kendi Dini ile Allahın Varlığını Sevgisini,İlk öğretimden Başlıyarak öğretmesi ile Tüm Ülke İnsanları dürüst Yetişerek,Adil olacak ve Barış Sağlanacaktır.  

 

b-Dünya Ülke İnsanları Allah Sevgisi ile Yetiştiğinde,Vijdanlara yerleşen

Allah sevgisi İnsanlarda,Polis Görevi Yapacağı için İnsanlar,Kötülük Yapamıyacak ve Saygın insanlar yetişerek Barışa Katkı sağlıyacaktır.

 

10-SAVAŞSIZ YENİ DÜNYA BİRLİĞİ İÇİN EL ELE,YÖNETİMİN ÇATISI  

     ALTINDA OLUŞMASI,GEREKEN Bu.9.Mad KISMEN AÇIKLANMASI,

1-Savaşsız YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,Yönetimi için Dünyada olan 216.ÜLKE

   Her Ülke Seçeceği Yönetim Uzmanları ile Dünya Yönetimi için Meclis

   gibi Seçilecek üst Yönetimle Dünya Adil Yönetilebilir,Faliyete geçilmesi

   için ilgili Uzman insanları Acilen göreve çağırıyoruz.

2-Ülkeler Arası Dünya Askeri Birliğin oluşması ve Yönetimi için Dünyadaki 

   216.Ülkenin Uzmanları ile Bu Askeri Birlik kurulup ve Çatı Altında,Faliyet

   için ilgili insanları Acilen göreve çağırıyoruz.

3-Dünya Hukukcular Birliği Oluşumu ve Yönetimi için Dünyadaki 216 

   Ülkeden Hukukcu Uzmanları ile Bu Birliğin,Çatı altında oluşturulması

   için ilgilileri acilen göreve çağrıyoruz.

4-Dünya Ülkeler Arası Ekonomik İşbirliğinin yönetimi için,216.Ülke

   İşin Uzmanları ile Kurulması ve Bu Birliğin Çatı Altında Oluşturulması

   için İlgilileri acilen göreve çağırıyoruz.

5-Ülkeler Arası Yardım Kuruluşları Birliği Yönetimi için,  216.Ülkeden

   işin Uzmanları ile Kurulup ve Bu Birliğin Çatı Altında Oluşturulması

   için ilgilenecekleri acilen göreve çağırıyoruz.

6-Ülkeler Arası SağlıkYaşam Birliğinin Oluşumu ve Yönetimi için, Olan    

    216.Ülke İşin Uzmanları ile Bu Birliğin Çatı Altıda Oluşturulması için

    ilgilenebilecekleri acilen göreve çağıryoruz.

7-Ülkeler Arası Karma Dil’in Oluşumu ve Yönetimi için, 216.Ülkeden

   İşinin Uzmanları ile Bu Birliğin bu Çatı Altında Oluşturulması için

   ilgilenecekleri acilen göreve çağırıyoruz.

8-Ülkeler Arası Milli Eğitim Birliğinin Oluşumu ve Yönetimi için Olan   

   216.Ülke İşin Uzmanları ile Bu Birliğin Çatı Altında,Oluşturulması

   için ilgilenecekleri acilen göreve çağırıyoruz.

9-Ülkeler Arası Din Birliğinin Oluşumu ve Yönetimi için, 216.Ülkeden

    İşinin Uzmanları ile Bu Birliğin, Çatı Altında Oluşturulması için

    ilgilenecekleri acilen göreve çağırıyoruz.

– Ülkeler Kendi içinde 9.Ayrı Konuda Yönetim Kurulu Oluşturulması ve

bu 9.Yönetim Kurulu üstünde Ülkeler arası Yönetim Kurulu oluşması

 ve Bu Yöneticilerin Gereksinmeleri İçin Bina,Tesislerini Türkiye Önderliğinde,Konya Hava alanına Yakın veya Daha Minasip Yelerde Bu Tesisler Yapılana Kadar,Geçici Binalarda Olay Faaliyete GEÇEBİLİR.

-Bu Yapılanmanın maliyetleri Hesap edilerek,Ülkelerden talep edilebilir,

Her Ülkeye Bunun Maliyeti Ülke Askeri HARCAMALARIN%30.nu Bulmaz

ve Zamanla bu Masraflar daha çok Azalabilir. 

 

11-PROJENİN Oluşumu,İçten Duygu ile Irak,Afganistan,Filistin İsrail gibi Haksız Savaşlarda ölenler ve Ülke içi PKK.Gibi diğer sorunlara Çözüm

Önerilerimizi,Yazılı olarak Meclise ve ilgili yerlere sunduğumuzda,

 -Mecliste Milletvekili Rahmetli Osman Yağmurdereli ile Arkadaşlarının

önerileri,Bir Dernek Oluşturun,istediğiniz Proje ve önerilerinizi Ülkelere duyurabilirsiniz Söylemleri Üzere,Oluşturulan Dernek ilede bu Projenin Faaliyete geçirilmesi için Destekliyoruz.

 

  BU ÖNERİ PROJEYE Dünya Ülkerinde,Zengin,Silah Üreten,Ülkeler Nato

Birleşmiş Milletler,Amerika gibi Ülke ve Kuruluşlar ilk Etapta Kendi Çıkarlarını

Ön Pılanda Tutacakları için Katılmak İstemiyebilir ve Katılmak isteyen Ülkeleride Engellemek için Tehdit bile edebilecekleri Dikkate Alınarak,

  Ülkeler Birbirini Küçümsemeden ve Dışlamadan,Tarafsız Olarak Birlikte

bu Öneri Konular Ülkelerin Yararına gereken mevzuata göre genişleterek

Faaliyete geçirmek için gereğini Yapmak üzere,

  Dünyada İnsanlık ve Birey Hakkını benimseyen,Her Ülkenin Yetkililerine

ve tüm İnsanlarına’da Vijdani,insani görevlerini Yapmaya Çağırıyoruz.

 

12- SAVAŞSIZ YENİ DÜNYA BİRLİĞİ için EL ELE OLUŞTURULMASI İle FAALİYETE GEÇİRİLMESİ ve TANITILMASI İçin Dünya Ülkelerindeki KONSOLOS,TİCARİ ve ASKERİ Ateşeleri ŞUBE GİBİ KULLANILMASI ile TRT.TV.gibi veya ilgilenmek isteyen TV.İle DÜNYA ÜLKELERİNE Ayrı

ayrı gidip İlgililerle KONUŞMAK ve Tanıtım DİZİ Proğramları yapılarak,

Gereken Tanıtım ile ivedilikle Hayata geçirilmesi insani sorumluluktur.  

 

SN: BAŞBAKAN Türkiye’de İlgili Kurumları Görevlendirmesi ile Ülkeleri Faaliyete başlatabilir, İnandırıcı bulunmaz ve ilgisiz kalınır ise Dernekle Herhangi Bir Ülke ve Kurumları dışlamadan ÜLKELERLE Birlikte Gereken MEVZUATLARA GÖRE Daha genişletilip Ülkelerin ilgili Kuruluşları ve Sponsorları ile Uygun MEKÂNLA Hayata geçirebilmek Adına Tüm Ülke ilgili İnsanlarına Birlikte Resmiyet Kazandırılasını ARZ EDİYORUZ.

 

13-Ülkelerin ilgili Kurumları ile Belirttiğimiz Branşlara göre İlgilenebilecek Konusunda uzman, İngilizce bilen Emekli, Maddi veya Manevi Destek verebilecek Kurum ve Kişiler, Belirtilen her Konu için en az 10.nar kişi ile Oluşacak Kurullar, Branşların Tüzüklerin Oluşumu ve Ülkelere Tanıtımı için Fahri İlgilenebilecek, Konularda uzman, Kişilerin ve Sponsorların Katılımları ile Gerekirse, SAVAŞSIZ, SİLAHSIZ YENİDÜNYA OLUŞTURMA DERNEĞİ Kurulabilir ve Ülkeler Yararına Birlikte Faaliyete geçirilebilir.