Dünya Fakir Ülkerlerin Demokrasi İle Zenginleştirme Birliği

1-Dünya Ülkeleri Cumhuriyet ve Demokrasi ile Egemenlik,Eşitlik ilkesine göre yönetilmesi için Krallıkla ve Cunta ile yönetilen bazı Ülkelerden Karşı çıkanlar olsa bile Dünyada bu Yaşananları görüp,Dünya Ülkleri Yeni Dünya Birliği’ne Zamanla katılarak ve birlikte Dünya barışı gerçekleştirilebilir.

2-Dünya Ülkleri Ekonomik,Sosyal ve insanlık yararına,Ülkelerin sorunları çözümünde din,dil,ırk ve mesep ayrımı gözetmeksizin,Eşitlik ilkesinden insan haklarına ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi ile Dünya Ülkelerine Barışın getilrilmesi Sağlanabilinir.

3-Dünya Ülkeleri insan hakları eşitlik ilkesine göre insanları yaşamalı ,çalışan
bireylerin aldıkları Asgari üçret Yaşam Standartı Üstünde üçretler almalarının Sağlanması ve Ülkeler Arasındaki büyük fark Üçretleri enaza indirilip ve Ülkelerin Gelir ve Gider durumu tesbiti ile Çalışanın geçinebilmesi için Askeri üçret Yıllık tesbiti enfelasyona göre yapılabilir.

4-Dünya Ülke İnsanlarının Eşit Haklarla,Ekonomik,Kültürel kalkınması Barış
ile yaşama geçirilmesini Ülkelerle birlikte gerçekleştirilebilir.
Dünya Ülkeleri arası ayrımcılık yapılmadan ve Avrupa Birliği Üyeliğine gerek kalmadan uyum yasaları ile Ekonomik,Kültürel yöndende,Ülklerin yaşam seviysi birlikte yükseltilerek Fakirliğin Önüne Geçilebilinir.

5-Dünya Ülkeleri ve yardım kururluşları Birleşip,yardımlar bir havuzda toplanıp Fakir ülkelerdeki yoksul insanlara yardım edilmesi ve günlük ihtiyaçlarını kazanabilmesi için küçük işyerleri açılması ve zamanla bu işyerleri büyütülüp İMF. ve Dünya Bankasından,Faizsiz veya çok düşük Faizli Krediler ile Planlı yardımlarla Yoksul Ülkelerde Kalkındırılabilir.