Dünya Sağlık Ve Yardım Kuruluşlar Birliğinin Oluşumu

1-Dünya Ülkeler Arası Yardım Kuruluşlar Birliği’ni Oluşumunu,Her Ülkenin Kızılay kuruluşları gibi kuruluşlar ile Birlikte,Üst yönetim kurulu oluşturulup yardımlar bir havuzda toplanarak ve önce ülkesindeki yoksuları tesbit edilip,acil olan yardımlar proğramlı yapılırken diğer Ülkelerin yoksulları içinde Ülkeler arası Yardım Kuruluşları Birliğinin Yardımları ile Yoksul Ülkelerin kalkınması’da Sağlanabilir.

2-Dünya Ülkeleri Yardım Kuruluşlar Birliğinin Kurulması ve Üst Yönetimin oluşumu ile Ülkelerin Yardım kuruluşların birleşerek ve Yardımlar bir havuzda toplanarak Planlı şekilde gereken yardımlar yapılabilir.
Yoksul Ülkelerde,Hastaneler ve Sağlık Ocakları gibi gerekli Sağlık Hizmetlerin
verilmesi ile Savaş Sığınmacılarına yiyecek giyecek Yatacak yer ve Bakım için İlgli Kurumlar ve Ülkeler Eşit Şekilde gücüne göre gereken Yardımlar yapılabilsin,

3-Dünya Ülkeleri Yardım Kurluşlar Birliği’nin Oluşumu ile Yoksul Ülkelerde Açlık sınırından ve sefillikten kurtulamıyan İnsanların,Doktorlara,İlaçlara, yiyeceğe ve giyime olan ihtiyaçlarının tesbiti ile Dünya sağlık kurluşlarıyla birlikte gerekli acil olan yardımlar yaptırılabilir.

4-Dünya Ülkeleri Yardım Kuruluşları Birliğin,Yönetimi Ülkelerde Olabilecek Deprem gibi diğer Afet Felaketlerine karşı gerekli Malzemeleri,Gereken yerlerde
Depolanması ile Depremlerde,Deprem yönetimi ve Enkaz Kaldırıcısı,Seyyar Hastahane,İlaç,Doktor ve Ekipmanların her Ülkede gereken yerlerde hazır olması ve Ülkelere gelebilecek Ekonomik Kırizin geleceği’de Ülkelere bildirilebilir.