Dünya Sanayi Ve Ekonomik İş Birliği Oluşturulması

1-Dünya Ülkeleri Ekonomik,Ticari Kuruluşları ile Dünya Ekonomik iş Birliği oluşumu için her Ülke Ticaret odası,Sanayi Odası gibi Ticari kuruluşları ile Birlikte,Üst Yönetim kurulu oluşturulması ile Ülkeler arası Ticaret Hukuku yasası çıkaratılıp ve Dünya Bankası desteği ile Ülkelerin zenginleşmesi sağlanabilir.

2-Dünya Ülkeler arası ithalatın ve ihracatın artırılması için Gümrüğe uygun yasalar çıkartılıp ve Gümrük kotolarının enaza endirilmesi,zamanla kotaların kaldırılması ile Ülkelerin Ticari Gelirleri Artırılabilir.

3-Dünya zengin Ülkeleri çok Lüks Tüketimle hazır gelir kaynaklarını heba etmeden Ülkelerine veya yoksul Ülkelerde,Yoksulluğun ve işsizliğin giderilmesi için Fabrika ve gereken işyerleri açılarak Ülke Ekonomisine katkı sağlıyabilir.

4-Yoksul Ülkelerin kalkınabilmesi için Ülkelerin Zenginleri ile Yardım kuruluşları birlikte İMF.Dünya Bankası gibi kurumlardan Krediler desteği ile gereken Yoksul Ülkelerde ve tesbit edilecek yerlerde Fabrikalar ve Koop,Usulü sanayi küçük site İşyerleri açılması ile insanların zeginleşmeleri sağlanabilir.

5-Ülkelerde Çalışanların,Üst ve Taban Maaş Üçretleri yaşam seviyeleri ayarlanıp, Yasaya bağlanması ve Ülke Ekonomisine zarar verbilecek Sendika,kurum ve diğer kuruluşların Yürüş,Mitink yerlerini Ülkeye zarar vermeyecek boş Alanları seçimi ve günle Sınırlandırılması gibi gerekli Yasal Düzenlemeler yapılabilir.

6-Dünyada Ham Maddesi Olan Ülkelerde Fabrika ve işyerlerin,Kurulması için gereken yerlerin Tesbitleri yapılarak,bedava arsa teşviği ile İşin durumuna göre, İMF.ve Dünya Bankasından Kredili,Projeli Yapılacak İşyerlerini,TV.Yayınları ile Yatırımcı Vatandaşlara anlatarak özendirilebilir,
İşsiz Vatandaşların işi olan Ülkelerde Çalışabilmenin önü açılması için Yasal Düzenlemeler yapılarak,Fakir Ülklerde İşsizlikler önlenebilir.