Dünya Ülkeleri Arasında Din Birliğinin Oluşturulması

1-Yeni Dünya Birliği Oluşumunda,Dünya Ülkeleri her Dine eşit mesafe ile Tüm Ülkeler Kendi dinleri yanında,Allahın varlığını,sevgisini din,Ahlak derslerini ilk Öğretimden başlıyrak,Allah sevgisini insanlara öğretilip vijdanlara yerleştiğinde Ülkelerde dürüst insanlar yetiştirilerek Barış Sağlanabilir.

2-Ülke insanlarının vijdanına Allah sevgisi yerleştiğinde bu Vijdanlara yerleşen Allah sevgisi Polis görevi yapacağı için İnsanlar anarşi ve kötü olaylara’da karışmıyarak, Ülkelerde Dürüst insanlar yetişerek barışa katkı sağlıyacaktır.

3-Dünya Ülkelerinde Dinler arası diyalogla,Birliğin oluşturulmas ve her dinin özgür yaşayabilmesi,Dinler arası Alevi ve sünni gibi ayrımcılıkları birleştirerek Ülkelerde Din,Dil,Irk,Meshep Ayrımcılığın yapılmaması ve Aksi Ayrımcılık yapılarak,Ülkeleri bölmüye,Maddi zarar vermeye çalşanlar için yasal önlemler ile cezalandırılacaktır.

4-Dünya Ülkelerine ve Kurumlara getirisi olmayan Yıkılmış İbadethane ve Eser’i yok olan boş Arsaların durumuna ve zamanına göre Çevreye cevap verebilecek enaz 200 ila 300.kişilik İbadethane olmalı ve Altlarına gerkirse işyeri yapılıp gelir sağlamalı ve diğer atıl Boş yerlerin Yasalarla imarları değiştirilip Ülke,Kurumlarına getirisi olan İşhanı,Turstik Tesis gibi işyerlerinin yapılması için Bağlayıcı yasaların değiştirilmesi ile Bölgesine ve Ülkesine yakışan Tesisler ile İmar edilebilir.