Dünya Ülkeleri Hukukçular Birliğinin Oluşturulması

1-Yeni Dünya Birliği Oluşumu ile Ülkeler arası Hukukcular Birliğinin oluşması ve İnsan Hakları Mahkemesi,Birleşmiş Milletler Mahkemesi ile Birlikte Yeni Dünya Mahkemeleri Oluşturulup ve Dünyaya uygun Temyiz,Üst Mahkemelerin yeni ismi Yeni Dünya Birliği Mahkemeleri Adına,Adalet Sarayları ve Düya Askeri Birliği gibi gerekli Tesislerin tesbit edilecek Ülkelerde Yapılabilir.

2-Dünya Ülkelerinin çıkarına olan Birleşmiş Milletler Kültür ve Bilim Teşkilatı Unesko.Dünya Ekonomik Birliği ile Avrupa Birliği gibi Kuruluşlarla,Ülkelerin yararları için Birlikte çalışacağız ve her Ülkede Oluşacak şube ile Ülke sorunları anında çözülebilecektir.

3-Yeni Dünya Birliği Oluşumu ile Her Ülke Barosu ve Yargıçları ile birlikte,Yeni Dünya Hukukcular Birliği ve Üst kurul ve Yönetimin Oluşumu ile Yeni Dünya Hukuk sistemleri genişletilerek ve Ülkelerin iç Hukuklarına karışmadan,
Her Ülkenin yararlanabileceği hukuk sistemlerini oluşturup ve Dünya Hukukla yönetilebileceği gibi yeni Hukuk sisteminin oluşması ile Adil yaşam sağlanabilir.

4-yeni Dünya Birliği Oluşumunda,Ülkeler arasında sınır ihlali ve İhtlaflarda, Savaşla değil Önce Uzlaşma Kuruluna gidilecek,Uzlaşma Olamıyorsa, Dünya insan Hakları Mahkemelerinde dava açılacak ve Verilen Karara taraflar Uyacaktır.Uymayan Tarafa, Dünya Askeri gücü Kararı Cebri Uyguluyabilir.

5-Dünya Ülkeler arası Aranan Kaçaklara Müsama göstermeden,Ön Şartsız Suçluyu Barındıran Ülke yakalayıp isteyen Ülkeye,Teslim edeceği gibi bu suçlu Kaçakların iltica, oturma talepleri kabul edilmiyecek ve aksini yapan kaçağı koruyan Ülkelerde Yargılanarak gereken cezalar uygulanabilir.