YENİ BİRLİKLER

YAPILMASI GEREKENLER

 • MADDE 1 : DÜNYA ÜLKELERİ İLE SAVAŞSIZ YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN KURULUP FAALİYETE GEÇİRİLMESİ

  a- B.M.lerden önce,1.Dünya Savaşı sırasında Tasarlanmış 1919 yılında Versay Anlaşması ile MİLLETLER CEMİYETİ Kurulmuş bu Cemiyet 2.ci. Dünya Savaşını Engelliyemediği için son bulmuş ve B.Milletler 26.6.1945 de Sanfransiskoda AMERİKA,RUSYA,ÇİN, İNGİLTERE ve FIRANSA,Bu 5. Üye İle kurulmuş,Sonradan 171 Ülkeye Ulaşmış,Bu 5.kurucu üye Ülkeden birinin vetosu ile Görevini Yapamadığı ve Suriyede Ölümün Durması için B.M.ler,Barış gücü Askeri müdehale ile Seçimin Yaptırması gerekirken, Rusya vetosu ile Koruduğu Sureye kendi Halkını Öldürürken,Dünyada B.M.ler ve Uluslararası Kurluşlarda Savaşları Önlüyememiş,Irak,Suriye Filistin gibi Ülkelerde binlerce kişi Öldürülmüş,İnsan Hakları Kurluşları ile B.M.ler Görevini Yapamadığı ve Ülkelerin Güvenliği için B.M.ler ile Ülkeler Birlikte,YENİ DÜNYA BİRLİĞİ’nin Oluşturulması,Zorunluluktur. b- B.M.ler 171.Ülke İçinde Nato 12.Ülke ile 1949 da Vaşiktonda Savunma Amaçlı Kurulmuş ve sonradan 26 Ülkeye Ulaşmış ve B.M.lerde 145.Ülke ile Natoya Üye Olmayan,Diğer ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ İçin AB.İslam Teşkilatı Şanghay Birliği gibi Dünya Ülkeleri ile Birlikte Yeni Dünya Birliği ile bu Çatı Altında,Nato Katılımı ile Bilikte Dünya Askeri Birliği Kurulur İlk etepta Nato Katılmassa dahi Diğer Ülkeler ile DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİ Kurulur ve Katılmayan Ülkler olur isede sonradan Katılabilirler. Ülkelerde ÖLÜM ve SAVAŞIN BİTİRİLMESİ için ATOM ve diğer Silahların İptali ile Ülkeler Birbirine karşı Güvenliği Sağlanıp ve Silaha Harcanan Paraları Fakir Ülkelere Harcayıp,Yaşam Seviyeleri Yükseltilmesi için Nato Ülkeleri ve Diğer Ülkelerin Askeri Birlikleri İle DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİ Oluşur ve YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,Çatısı Alında Faaliyete geçebilinir.

 • MADDE 2 :ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ için ÜLKELER Arası DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİN KURULMASI - Detaylar

  a- Dünya Ülkeleri Kendi Paralı Askerleri ile Natoyu İçine Alan Polis gibi görev yapabilecek Ulusal dil Bilen Eğitimli Tarafsız oluşan Dünya Askeri Birliği ile Ülkelerin Güvenliğini Sağlıyabilecektir. b- Dünyada B.Milletler Güdümünde Bazı Ülkelerde Natoya ve Amerikaya Bağlı olan irili,ufaklı 1000.civarı bu Askeri Üsleri Baskı Aracı Kullandığı için Amerika,Nato ve Bazı Silah üreten Ülkeler İlk Etapta Bu Dünya Askeri Birliğe Katılmassalar dahi,Diğer Ülkelerin Askerleri ile Dünya Askeri Birliği oluşur ve Üst Yönetim,Tesisi Binaları,gereken Ülkelerde Oluşabilir. c- Ülkelerin kısmi Askerleri İle Dünya Askeri Birliği,Oluşacak bu Askerler Eğitimli Uluslar arası dil bilen Paralı Asker Sayısı her Ülkenin Konumu ve Büyüklüğüne göre Asker sayısı ile Tarafsız Ordular,Ülkeleri Koruyacaktır. Ülkeler Askelerini kendi İç Güvenliği Kadar birsüre Asker Tutabilir ve Fazla Askerlerini Ülkeler Sanayi İşlerinde Kullanarak zenginleşilebilirler. Her Ülkede Dünya Askeri Birliği,1.Ordusu Olacak ve Ülkelereden Biri birine Saldırır ise Komşu Ülkelerindeki Bu Askerleri Müdahale ile Etkisiz Hale Getirip Verdiği Zararıda Saldıran Ülkeye Ödetetilecektir. Bu Birliğe ilk Etapta Katılmayan,Ülkelerin Yanına Tehlike Boyutlarına Göre Caydırıcı Olarak,Askeri Güç Yığınak ve Tesisler Yapılabilir. d- Dünya ASKERİ BİRLİĞİ ile ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYARAK, Terör ve Savaşlar Bitecek,Atom gibi Silahların imalatı Duracak ve Silah Fabrikaları Uçak ve Oto Sanayiye Dönerek,Ülkelerde ZENGİNLEŞECEK, Ülkeler iç Asayişlerde Polis Mecbur Kalmadıkça Öldürücü Mermi Yerine Bayıltıcı Şok edici Mermi ile kişileri Etkisiz Hale getirerek Yakalayabilir. Ülkeler Kendi Halkına Kıyımla Öldürür ise İnsan Hakları İhlali İle Dünya Askeri Birliği Müdahale ederek Ülke Huzurunu Sağlayacaktır.

 • MADDE 3 :ÜLKELER ARASI HUKUKCULAR BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI - Detaylar

  a- Dünya Ülkeler arası İhtilaflar Savaşla değil Hukuk Sistemi ile Çözülmesi için Ülkeler arası Oluşan Hukukçular Birliği ile Her Ülkede İnsan Hakları Mahkemesi Kurulması ve yasaları bu Ülkelerde uygulanması,

  • B.M.Mahkemeleri ile İnsan Hakları Mahkemeleri Birleşerek Üst Temyiz Mahkemeleri Oluşturup gereken yerlerde Binalar çoğaltılabilir.
  • Ülkeler arasından biri diğerine saldırırsa,Saldırgan Ülkeye Anında Komşu Ülkelerdeki Askerler Müdahale ederek,Saldıran Ülke Zararı Ödeyecektir,

  b- Ülkeler İnsan Hakları Mahkemeleri yasalarını orta okulda başlayıp her İnsana Yasanın öğretilmesi ile Kişi suç işleyemez, Kendini ve Ailesini Savunabilecek Gereken Yasaların öğrenilmesi ile Ülkelerde insanlar Dürüst Yetişerek Ülkeler arası Barışa da Katkı Sağlayacaktır. c- Ülkeler Cezaevi Mahkumlarına cezasına göre %10.Af dışı ve % 90.Şartlı Af’la bırakılması ve 5.Yıl içinde Aynı Suçu İşliyenlere % 30 İlave Caydırıcı Olabilir,Cezaevlerinde Milyonlarca yatan İnsanı Boşuna Beslemekten ve İş Kayıplarından,Ülkeler Uğruyacağı Bu Zararlardan Kurtulabilecektir.

 • MADDE 4 :DÜNYA ÜLKELERİ ARASI EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN OLUŞTURULMASI - Detaylar

  a- Dünya Ülkeleriyle Birlikte,Dünya Ekonomik iş Birliği Oluşumu ile Ülkelerle Uygun Ticaret Hukuku yasaları Çıkartılıp ve Dünya Bankası Desteği ile Ticaret artarak Ülkeler zenginleşebilir. b- Dünya Ülkeler arası İthalatın ve İhracatın Artırılması için gümrüğe uyum yasaları çıkartılıp ve Gümrük Kotaları ileride kaldırılabilir,Ticaret Artabilir. Yoksul Ülkelerin Kalkınabilmesi için Tespit edilecek Ülkelerde Fabrikalar, küçük büyük İşyeri sahaları açmak ve Çalışanlara Yaşam seviyesinin üstünde Asgari Ücretin Yasalarla belirtilip uygulanması, c- Ülkeler Arası kısa sürede Vizelerin Kalkması ile İş sahaların Açılması ve Ticari kuruluşlar ile Ülkeler gelecekte Uğrayacağı Zararların önlenmesi için Kriz Masası Oluşturup ve Ülkelere kriz gelmeden önce Krizden kurtulma önlemlerin tespiti Ülkelerin ilgililerine Bildirilmesi,

 • MADDE 5 : DÜNYA ÜLKELER ARASI YARDIM KURULUŞLARI BİRLİĞİN OLUŞTURULMASI - Detaylar

  a- Dünya Ülkeleri Yardım Kuruluşları Birliği ile ÜLKELERİN GÜCÜNE göre YARDIM MECBURİYETİ GETİRİLİP,BİR HAVUZDA TOPLANMASI ve Yer Altından Çıkan Petrol,Gaz,Maden ve ihracat-ithalat Ücretleri gibi gereken Emtialardan %1.vergi veya Yardım gibi Belirtilen Miktarda Pay alınabilir. b- Dünya Ülkeleri kendi Ülkelerindeki yardım kuruluşları da Birleşerek ve öncelikle kendi yoksul Muhtaçlarının İhtiyaçları karşılanabilmesi. – Dünya Ülkeleri Yardım Birliği ile Ülkelerden Alınacak Yardımların bir Havuzda toplanması ve Planlı Şekilde her türlü yapılacak Yardımlar, İhtiyaçlar Yerinde Tespit edilerek,gereken yerlere dağıtılması.

 • MADDE 6 : ÜLKELER ARASI SAĞLIK YAŞAM BİRLİĞİNİN OLUŞMASI - Detaylar

  a- Ülkelerin Sağlık Kuruluşları Birlikte Hareket ederek Yoksul Ülkelerden açlık Sınırında Yaşayan Kişilere Beslenme ve Hastalık Yönünde Tedavi Yapılması İle Her Ülke Hastanelerinde Ücretsiz,Bakımların Yapılması, b- Dünya Sağlık Yaşam Birliği,Tüzüğün Oluşumu ile Ülkeler Birlikte İnsanlık Yararı için gerekli Konuların Ayrıntıları belirtilerek gereken insani yardımların Yapılması ve gerekenlerin de tüzüğe ilavesi gerekmektedir,

 • MADDE 7 :DÜNYA ULUSLAR ARASI KARMA DİLİN OLUŞMASI - Detaylar

  a- Dünya Ülkeleri arasında kendi ana dil’i Yanında,Karma Dil’i oluşturup her Ülke Milli Eğitim ve TV.Yayınları ile İnsanlarına acilen Öğretilmesi ve tüm Ülke insanları birbiriyle anlaşarak,Ticaret artarak Barış,Sağlanabilir. b- Dünya Ülkelerinde,ESPERANTO Dili İngilizce,Fransızca,Almanca ve Rusçadan Oluşan,Yıllarca var olduğu bilinen bu Dil’in Uluslar arası dil Oluşabilir veya Ülkeler Arasında çok konuşma oranına göre karma Dil Oluşturulup ve Her Ülke Kendi ana diline Ek Olarak Öğretilmesi, Bu Dilde olmazsa,İngilizce Uluslar arası dil Haline Gelmesi ile Her Ülke vatandaşını Acilen Öğretmesiyle Dünya İnsanları birbiriyle Konuşması ile anlaşarak, Barışı ve Ekonomik Zenginliğini de artıracaktır.

 • MADDE 8 : DÜNYA ÜLKELER ARASI MİLLİ EĞİTİM BİRLİĞİNİN OLUŞMASI / Detaylar

  a- Ülkelerde Fakirlere Ücretsiz eğitim ile her Ülke Kendi Dili Yanında Uluslar arası bu dil’in Acilen Öğretilmesi İle her Ülke İnsanları Birbiriyle Konuşup Anlaşmaları ile İnsanlar zenginleşerek,Barış sağlanır. b- Ülkeler İlköğretimden sonra Muhasebe,Ticaret ve Hukuk dersleri Konulup Öğretilmesi ile Ülke insanları Suç İşlemeyerek Bilinçli kişiler yetişecek gibi gerekenler Tüzükte Çoğaltılabilir.

 • MADDE 9 : DÜNYA ÜLKELER ARASI DİN BİRLİĞİNİN OLUŞMASI / Detaylar

  a- Dünya Ülkelerinde her din eşit ve Özgürce Yaşayabilmesi Adına her Din ALLAH’IN Varlığını Kabul ettiğine göre,Ülkeler İnsanlarına Kendi Dini ile Allah’ın Varlığını Sevgisini,İlk öğretimden Başlayarak öğretmesi ile Tüm Ülke İnsanları dürüst Yetişerek,Adil Şekilde Barış Sağlanabilir. b- Dünya Ülke İnsanları Allah Sevgisi ile Yetiştiğinde,Vicdanlara yerleşen Allah sevgisi İnsanlarda,Polis Görevi Yapacağı için İnsanlar,Kötülük Yapamayacak ve Saygın insanlar yetişerek Barışa Katkı sağlayacak gibi gerekenler Tüzüğe ilave edilebilir,

 • MADDE 10 : YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,YÖNETİMİ ACİL FAALİYETE GEÇİRİLMESİ, - Detaylar

  • Ülkeler Birlikte Belirtilen Konularda Gereken Tüzüklerle Yönetim Kurulları ile Oluşturması ve Belirtilecek Şekilde Faaliyete Geçirilmesi,
  • Bu Yönetimler İçin İdari Bina,Tesislerini Türkiye Önderliğinde,Türkiye de ve Belirlenecek Münasip Yerlerde Bu idari Tesisler Yapılana Kadar,Geçici Gösterilecek Binalarda Yönetimler Faaliyete Geçirilebilir.
  • Bu Yapılanmanın maliyetleri Hesap edilerek,Ülkelerin gücüne göre talep edilebilir ve Bunun Maliyeti Ülke Askeri HARCAMALARIN%30. nu Bulmaz.  Zamanla bu Askeri Masraflar daha Azalacaktır.

BAŞA DÖN